Cộng đồng hỏi đáp FAQ về du học

Spread the love

FAQ về du học

Looking Back – Tiếng Anh lớp 9 – Unit 1: Local Environment – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 1: Local Environment – HocHay

Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 1 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-1-local-environment-hoc-hay-39.html   Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 1 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 9 – Unit 1: Local Environment   Listen and…

Continue Reading Looking Back – Tiếng Anh lớp 9 – Unit 1: Local Environment – HocHay

Cùng HocHay học ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 Unit 1: Family Life

Video bài nghe tiếng Anh lớp 10 – Unit 1: Family Life – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 10 – Unit 1 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-10-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-10-unit-1-family-life-hoc-hay-49.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 10 Unit 1 các bạn nhé!

Listen and Read Nam: Hello? Mr Long: Hello, Nam? This is Uncle Long.…

Continue Reading Cùng HocHay học ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 Unit 1: Family Life

Hướng dẫn học tiếng anh lớp 11 – unit 5: Being a part of ASEAN – HocHay

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 11 – Unit 5: Being a Part of ASEAN – HocHay Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 11 Unit 5 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 5 assistance(n): sự giúp đỡ association(n): hội, hiệp hội behaviour(n): tư cách đạo…

Continue Reading Hướng dẫn học tiếng anh lớp 11 – unit 5: Being a part of ASEAN – HocHay

Hướng dẫn học tiếng anh lớp 11 – unit 4: Caring for those in need – HocHay

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 11 – Unit 4: Caring for Those in Need – HocHay Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 11 Unit 4 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 4 access(v): tiếp cận, sử dụng accessible(adj): có thể tiếp cận, sử dụng…

Continue Reading Hướng dẫn học tiếng anh lớp 11 – unit 4: Caring for those in need – HocHay


Spread the love