Home / Giáo dục / Bài tập Master Spoken English (có phụ đề) – đĩa số 8 (P2)

Bài tập Master Spoken English (có phụ đề) – đĩa số 8 (P2)

Young and friendly woman-logopedist is articulating on her logopedic  treatment session | Premium Vector

 

Trong đĩa này, cảnh (scenes) 1 & 2 dùng để luyện các dạng rút gọn (contractions) để tạo ra một lối nói trôi chảy hơn.

Cảnh 3 & 4 nhấn mạnh vào bài luyện ngữ điệu (intondation) và sự thay đổi độ cao của giọng (pitch jumps). Hãy chú ý sự tế nhị trong những trường hợp thay đổi giọng, vì khi người nói thay đổi độ cao của giọng, họ muốn chuyển tải thêm hoặc thay đổi nghĩa của phát ngôn. Người nói không bao giờ nhắc đi nhắc lại một phát ngôn nhiều lần giống y như nhau, tức là nói theo kiểu “sing-songy”. Ngữ điệu thể hiện cả mức độ tình cảm (emotion) và thái độ (attitude) trong giao tiếp, mà từ riêng lẻ không có khả năng thể hiện.

Cảnh 5 & 6 nhấn mạnh vào các bài luyện luyến âm (linking) coi nhữ phần tiếp tục luyện của Structural and Consonant Action.

————————————————-

Phần theo dõi video. Đọc hướng dẫn tiếng Việt trước khi mở băng luyện.

————————————————–

CH: Hi! Welcome fo the whole world,

GZ: Yes, here’s where we begin putting it all together. The whole enchilada*. Vowels, consonants, linking, weak forms and pitch, Let’s review the symbols.

————————————————–

* enchilada là món ăn thông dụng của Mehico. Nó là loại bánh xèo ngô (maize pancake, tên Mehico là torilla), bên trong là thịt, rưới một loại nước sốt cà chua-ớt

—————————————————

The Y-Buzz Vowels based on vibrating tonal action

Y-Buzz như trong từ easy

+Y-Buzz như trong từ name

The Stretch Vowels based on maximum structural action

#1 như trong từ you

#3 như trong từ ball

#4 như trong từ long

#5 như trong từ father

#6 như trong từ hand

The Stretch Diphthongs

#21 như trong từ no

#51 như trong từ now

#3Y như trong từ boy

#6Y như trong từ time

The R-Vowel based on an R vibration in a #3 stretch position

R như trong từ work

The Neutral Vowels

N1 oo

N2 ih

N3 eh

N4 uh

Neutral Diphthongs

N1n oor như trong từ poor

N2n cer như trong từ peer

N3n cár như trong từ pear

3n our như trong từ pour

CONSONANT & ACTION

b và p như trong từ hubcap

n và z như trong từ lemons

 

Đập theo âm (Tap the sound)

Kéo dài âm (Sustain the sound)

Cảm nhận độ rung (Ƒeel the vibration)

But in a

Sit down

Stand back

You-w-are

luyến âm trực tiếp (direct linking)

chuẩn bị và luyến (prepare and link)

phát âm và luyến (play and link)

luyến W (W link)

 

 

today-Y-is

stopped

 

luyến Y (Y link)

con chữ không phát âm và D phát âm như T

(slient letter and D as T)

 

from

important

chữ viết nghiêng: dạng yếu của từ (italics for the weak forms)

in đậm: từ quan trọng thang âm cao (highilighted for an operative word; jump up in pitch)

 

 Chúng ta sẽ xem một số cảnh dùng để luyện âm.

We’re going to look at some scenes from movies now. And then we`re going to work through the scenes so that you can practice them.

Cảnh 2: Hotel bar

Warm-up Drills

speak, name, Jackie

you are: you’re/where are: where’re

name is: name’s/what is: what’s

 

Jackie: You’re not American.

Paolo: No, I’m not.

Jackie: Where’re you from?

Paolo: Im from Italy.

Jackie: Are you here on business or just visiting?

Paolo: I’m here on business. My name’s Paolo Colombini. ‘What’ s your name?

Jackie: My name’s Jackie Bergman. I am American. You speak English very well.

Paolo: No, not so well. I speak a little.

 

Jackie: No, no, you speak very well.

Xem thêm: https://hochay.com/master-spoken-english-luyen-phat-am-tieng-anh-my-dia-so-8-hoc-hay-686.html#2bai-luyen-practice-scenes

Spread the love

About Huyền Trang

Check Also

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Lái xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi lái xe – Tiếng anh giao tiếp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *