Home / Giáo dục / Các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 3

Các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 3

Top IELTS Speaking Tips you should never miss | IELTS Asia ...

Những điều cần biết về IELTS Speaking Part 3:

Trong IELTS Speaking Part 3, bạn sẽ được giám khảo hỏi những câu hỏi có liên quan đến chủ đề của Part 2 trước đó. Bạn sẽ được giám khảo yêu cầu thảo luận ý kiến và vấn đề chuyên sâu, mở rộng hơn. Cuộc đối thoại này gọi là phỏng vấn dài, thời gian khoảng 4-5 phút, lâu hơn so với thuyết trình ngắn ở phần Part 2.

Các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 3:

  • Câu hỏi về tầm quan trọng:

Are computers important?

Is art important?

Is reading important?

 

Cách trả lời:

Trả lời một cách trực tiếp nội dung câu hỏi, có thể sử dụng các cấu trúc giả định để trả lời.

Yes, definitely yes. I always believe that… is really essential and necessary for … since without (doing…), we would (consequence)…

So, obviously, there is no doubt about the significance of (doing)…

 

  • Câu hỏi về sự phổ biến:

What is the most important way of relaxing for Vietnamese people?

What is the most popular travel destination for Vietnamese people?

 

Đối với dạng câu hỏi này, cách trả lời tốt nhất đó chính là chia ra hai kiểu chủ thể hành động dựa theo tuổi tác, giới tính và trình bày những/ loại sự vật, sự việc mà mỗi kiểu người yêu thích.

Ví dụ:

young people and elderly people/older people (âm nhạc, thể thao, phim ảnh, địa điểm du lịch)

men and women (cách thức giải trí, việc mua sắm)

children and adults (thói quen đọc sách, thông tin muốn tìm hiểu)

students and office workers (sử dụng công nghệ, việc mua sắm)

Southern Vietnamese people and Northern Vietnamese people (thói quen ăn uống, lối sống)

 

  • Câu hỏi về sự khác biệt:

What are the differences between men and women/ children and adults in expressing angry?

What are the differences between pictures and paintings?

 

Cách trả lời :

Tìm các điểm khác biệt của A và B rồi trả lời theo các mẫu sau:

Compared with A, B tends to … (từ/cụm từ so sánh)

Unlikely A, B is more/less likely to …

A is …, while B is more/less likely to … (từ trái ngược)

 

  • Câu hỏi về ưu / khuyết điểm:

What are the pros and cons of living with old people?

What are the advantages and disadvantages of travelling alone/ with people?

What are the benefits and drawbacks of watching foreign movies?

 

Cách trả lời:

Bất kể vấn đề gì cũng có hai mặt tốt và xấu, tuy nhiên sẽ có một mặt nổi bật hơn vì vậy hãy đề câp đến mặt nổi bật trước (ưu điểm) từ 2-3 ý rồi đưa ra 1-2 điểm dễ thấy nhất của mặt kém nổi bật hơn (khuyết điểm).

 

Những cặp từ thường dùng cho dạng câu hỏi này:

pros and cons

advantages and disadvantages

benefits and drawbacks

 

  • Câu hỏi về sự thay đổi:

How have weddings changed recently?

How has people’s way of communicating changed?

 

Cách trả lời:

– Nêu ra sự khác biệt giữa sự vật, sự việc, cách thức hành động của chủ thể ở thời điểm trong quá khứ và hiện tại.

– Có thể nhận xét về chiều hướng thay đổi là rất lớn và đề cập đến nguyên nhân của sự thay đổi đó

– Chỉ ra rằng con người ngày nay không còn nhận thức và đưa ra quan điểm một chiều về các giá trị, mà họ đã biết suy xét vấn đề từ nhiều khía cạnh.

 

Generally speaking, people used to … in a traditional and conventional way, such as …

But now, an increasing number of people, especially young couples, tend to … in a more diversified way, including …, simply because our way of life has deeply been transformed by Internet and technologies.

 

  • Câu hỏi yêu cầu trình bày quan điểm:

– Nhóm câu hỏi yêu cầu liệt kê các sự vật, yếu tố, nguyên nhân của sự việc nào đó:

What kinds of … are there/ do people often do?

What are the reasons for/ values of …?

 

Cách trả lời:

– Giới thiệu khái quát: Well, people often do … for a variety of/ many/ loads of/ heaps of/ a wide range of reasons

– Liệt kê các lí do: such as/ like/ including …

 

– Nhóm câu hỏi ngầm yêu cầu ủng hộ hành động nào đó:

Should (all) people do …?

 

Cách trả lời:

Hầu hết những câu hỏi được giám khảo đưa là những câu hỏi tích cực, vì vậy chúng ta cần thể hiện tinh thần củng hộ hết hình, sau đó là đưa ra những lí do để khẳng định quan điểm của mình và đưa ra những giả định trái ngược với hành động ủng hộ rồi đưa ra những hậu quả hoặc ảnh hưởng tiêu cực. Cuối cùng, chúng ta cần đưa ra kết luận là mọi người nên thực hiện nó.

 

Yes, definitely yes, I do believe that … because … Firstly, … Besides, … More/most importantly, … On the other hand, without … such as … 

 

– Nhóm câu hỏi đòi hỏi thí sinh trả lời theo 2 trường hợp:

Is … always good for …?

 

Đây là nhóm câu hỏi không có câu trả lời cố định vì chúng ta không thể đưa ra một câu trả lời hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai; nên làm hay không nên làm đối với những vấn về và hành động được nêu trong câu hỏi.

 

Để trả lời, chúng ta nên thực hiện như sau:

– Chia vấn đề đề ra thành hai trường hợp

– Ở mỗi trường hợp, chúng ta sẽ nêu điều kiện, kết quả và cách giải quyết tương ứng

Xem thêm: https://hochay.com/luyen-thi-ielts/huong-dan-tra-loi-ielts-speaking-part-3-hoc-hay-243.html

Spread the love

About Huyền Trang

Check Also

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Lái xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi lái xe – Tiếng anh giao tiếp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *