Home / Giáo dục / Hướng dẫn học tiếng anh lớp 6 – unit 9: Cities of the world – HocHay

Hướng dẫn học tiếng anh lớp 6 – unit 9: Cities of the world – HocHay

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 9: Cities of the World – HocHay

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 9: Cities of the World

Related image

 

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 9

Asia(n): châu Á

Africa(n): châu Phi

Europe(n): châu Âu

Holland(n): Hà Lan

Australia(n): Úc

America(n): châu Mỹ

Antarctica(n): châu Nam Cực

award(n, v): giải thưởng, trao giải thưởng

common(adj): phổ biến, thông dụng

continent(n): châu lục

creature(n): sinh vật, tạo vật

design(n, v): thiết kế

journey(n): chuyến đi

landmark(n): danh thắng (trong thành phố)

lovely(adj): đáng yếu

musical(n): vở nhạc kịch

palace(n): cung điện

popular(adj): nổi tiếng, phổ biến

postcard(n): bưu thiếp

symbol(n): biểu tượng

tower(n): tháp

UNESCO World Heritage(n): di sản thế giới được UNESCO công nhận

well-known(adj): nổi tiếng

Mindmap Unit 9 lớp 6 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 6 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 6 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 6 Unit 9 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 9

  • 10 – 17

  • 18 – 24

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 9 có phiên âm – Vocabulary Unit 9 6th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 9 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 6 phần Getting Started nhé!

Europe /ˈjʊr.əp/ (n) châu Âu

Africa /ˈæf.rɪ.kə/ (n) châu Phi

America /əˈmer.ɪ.kə/ (n) châu Mỹ

Australia /ɑːˈstreɪl.jə/ (n) Úc

Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ (n) châu Nam Cực

continent /ˈkɑn·tən·ənt/ (n) châu lục

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 6 phần A Closer Look 1 nhé!

popular /ˈpɑp·jə·lər/ (adj) nổi tiếng, phổ biến

common /ˈkɒm ən/ (adj) phổ biến, thông dụng

A Closer Look 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 6 phần A Closer Look 2 nhé!

musical /ˈmju·zɪ·kəl/ (n) vở nhạc kịch

Communication

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 6 phần Communication nhé!

tower /ˈtɑʊ·ər/ (n) tháp

UNESCO World Heritage /juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ/ (n) di sản thế giới được UNESCO công nhận

well-known /ˈwelˈnoʊn/ (adj) nổi tiếng

landmark /ˈlændˌmɑrk/ (n) danh thắng (trong thành phố)

creature /ˈkri·tʃər/ (n) sinh vật, tạo vật

symbol /ˈsɪm·bəl/ (n) biểu tượng

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 6 phần Skills 1 nhé!

postcard /ˈpoʊstˌkɑrd/ (n) bưu thiếp

palace /ˈpæl·əs/ (n) cung điện

design /dɪˈzɑɪn/ (n, v) thiết kế

Skills 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 6 phần Skills 2 nhé!

award /əˈwɔrd/ (n, v) giải thưởng, trao giải thưởng

HOCHAY.COM – nhận thông báo video mới nhất từ Học Từ Vựng HocHay: Từ Vựng Tiếng Anh Dễ Dàng

Subscribe Youtube Channel | Youtube.com/HocHay

Follow Fanpage Facebook | Facebook.com/HocHayco

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

 

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit9lop6 #tienganhlop6unit9 #tuvungtienganhlop6unit9

Spread the love

About Khánh Ly

Check Also

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Lái xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi lái xe – Tiếng anh giao tiếp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *