Home / Giáo dục / Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 6 (P1)

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 6 (P1)

Spoken English | Best Spoken English Training in Bangladesh

Chuỗi lời nói (Connected Speech)

Khi cảm nhận được chuỗi lời nói là chúng ta đã nắm được chìa khoá để nói tiếng Anh với phong cách tự nhiên và trôi chảy. Nếu tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của bạn thì luyện chuỗi lời nói là rất quan trọng vì nó phát triển năng lực nghe và nói tiếng Anh nói (spoken English). Người Anh/Mỹ không nói dằn từng từ riêng lẻ. Họ nói ra từng nhóm từ liên tục và logic. Những ai lớn lên trên đất Anh/Mỹ đều nói từng chuỗi lời nói, tất nhiên đôi khi họ cũng “vấp từ” (stumble over the word). Các diễn viên có khả năng nói một đoạn đài, phức tạp và đôi khi còn có cả những đoạn phải “xoắn lưỡi ” mới đọc được (tongue-twister), thế nhưng họ vẫn đọc rất hoàn hảo. Khả năng ấy không phải là “trời cho”. Đó là do họ khổ công luyện tập, đặc biệt là học các quy tắc luyến từ nọ với từ kia có chủ định. Học xong khoá học này, các bạn cũng sẽ biết những quy tắc ấy, và nếu khổ luyện, các bạn cũng sẽ nói được trôi chảy.

Nhiều người thường nói rằng họ có tật “nói nhanh quá” làm cho chẳng ai hiểu họ nói gì. Những người nghĩ nhanh (fast-thinking) không bạo giờ “nghĩ chậm” lại được. Biện pháp đối với họ là phải luyện kỹ năng nói (speaking skills) sao cho họ có thể nói kịp với dòng tư duy “nhanh” của mình, những vẫn rõ ràng và để hiểu. Kỹ năng nói này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng cấu âm phụ âm, liên kết chúng lại một cách có kỹ thuật.

Dạng yếu của từ (Weak forms) là một bình diện thuộc chuỗi lời nói mà người nước ngoài nói tiếng Anh cần quan tâm làm quen. Người nước ngoài thường phát âm quá rõ (over-pronouncing) những yếu tố này, tức là chuyển một từ ở dạng thức không có trọng âm, không được nhấn mạnh sang dạng thức có trọng âm, nhấn mạnh, kể cả một số yếu tố kết thúc từ (word endings) và một số từ nối (connectives). Đối với dạng rút gọn của từ (contractions) cũng vậy. Dạng rút gọn bao gồm cá hai yếu tố: phát âm ngắn gọn và luyến,

Luyến âm và luyến âm trực tiếp/theo nhóm từ (Linking and phrasing/direct link)

Khi nói về luyến âm và luyến âm theo nhóm từ nghĩa là chúng ta phải chạy từ mộ từ này sang một từ khác một cách có ý đồ, có chủ định trong phạm vi một nhóm từ. Luyến âm tức là không để lỗ hổng giữa các từ, không tách biệt riêng từng từ ra.  Luyến âm là chìa khoá dẫn đến lối nói tự nhiên, trội chảy. Đừng “đấm đuối” với nguyên âm quá. Hãy nhảy nhanh sang phụ âm.

Hãy đọc:

Clean up everything

như sau:

Clea nu peverything

 

Đó là luyến âm. Phụ âm cuối từ (final consonant) đứng trước luyến sang nguyên âm đầu từ (initial vowel) đứng sau. Cách này người ta còn gọi lä luyến âm trực tiếp (direct linking).

Bài luyện

Back away

Get out

Over all

Read it

Ba kaway

Ge tout

Ove rall

Rea dit

 

Wa shup

Brea thein

Grab it

Home owner

Catch on

Sail away

Leads on

Give away

Because of it

That’s enough

 

 

Thế thôi nhé! That’s enough of that.

Phát âm phụ âm và luyến (Play and link)

Bây  giờ hãy đọc:

Not good people

Như sau:

No tgoo dpeople

 

Đây là cách luyện phụ âm đứng cuối từ (finaf consonant) với một phụ âm có liên quan (related consonant) (đừng đầu từ của từ đứng sau nó).

Stan dback

Kee pthis

 

Wor dlist

Re dear

Wash clean

Told him

 

What for

Canned goods

Can’t be

Big deal

 

Take time

Match cover

Has been

Leave soon

 

Xem thêm: https://hochay.com/master-spoken-english-luyen-phat-am-tieng-anh-my-dia-so-6-hoc-hay-684.html

Spread the love

About Huyền Trang

Check Also

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Lái xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi lái xe – Tiếng anh giao tiếp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *