Home / Giáo dục / Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 9 (P1)

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 9 (P1)

How to Improve Spoken English (Without a Speaking Partner!): 20 Incredible  Methods | FluentU English

Những cảnh dùng để luyện sau đây sẽ thách thức hơn các bài rước, Những cuộc hội thoại sẽ nhanh hơn và rất giống với thực tế cuộc sống.

Nếu các bạn không theo kịp, hãy cố gắng nắm bắt theo khả năng của mình, cố gắng lầm quen với cảnh có nhiều nhóm có luyến âm. Bạn chỉ cần nắm được một nhóm từ trong một cầu, thậm chí một nguyên âm hoặc một phụ âm… Thế là tiến bộ rồi. Sau đó thông qua luyện tập bạn sẽ ngày càng nắm được nhiều hơn. Cứ khổ công luyện đi luyện lại bài tập nầy (scene) cho đến khi nắm được tất cả các nguyên âm, phụ âm, chỗ luyến âm, và ngữ điệu, và thế là bạn đã hoàn thành bài luyện rất thách thức này. Cứ làm dân từng bước. Đừng nản!

Không cần phải chạy kịp người nói khi luyện theo đoạn hội thoại. Bạn có thể đi chậm hơn một chút, Điều quan trọng là bạn phải cắm nhận được những điểm rung khi nói. Khi đã quen với bài luyện, bạn hãy cố gắng chạy theo tốc độ của người nói, và bất chước giống hệt cách nói và cảm giác của người nói. Các bạn cứ luyện đến chừng nào không phải quan tâm nhiều đến “văn bản” trên hình, thì lúc đó bạn sẽ tập trung được nhiều hơn vào phương thức và phong cách phát âm của người nói.

Bây giờ chúng tạ áp dụng những kỹ thuật phát âm đã học. Hãy luyện đọc to một bài báo (Readers Digest có nhiều chú để hay viết bằng tiếng Mỹ).

Bước 1: Đọc, quan tâm đến cấu trúc âm

Bước 2 & 3: Nhắc lại

Đọc một đoạn, chú ý phát âm phụ âm thể hiện giá trị nhạc điệu của nó.

Đọc lại đoạn đó, dùng phụ âm để biểu thị nghĩa của từ, Các bạn còn nhớ ví dụ về từ “wrote” không? Nếu đọc thiếu phụ âm cuối sẽ tạo ra một từ khó hiểu.

Chú ý những yếu tố quan trọng của một chuỗi lời nói: luyến âm, ngữ điệu, dùng độ cao của giọng để làm nổi nghĩa chính của một phát ngôn.

Áp dụng những điều đã học vào lối nói hàng ngày của mình.

——————————————————

Phần theo dõi video. Đọc hường dẫn tiếng Việt trước khi mở băng luyện.

——————————————————

Cảnh sau đây trích từ phim “ The Last Adventure” quay tại Sudan, Tây Phi.

Trong phim có nhiều giọng khác nhau, nhưng có giọng Mỹ chuẩn của vai Giáo sư Malair do Barry Sullivan đóng. Giọng nói của ông rất sâu (đeep), rung (vibrating) và vang (resonant). Ông đã từng nhiều năm làm diễn viên sân khấu. Arthur Kennedy đóng vai Doc và Burt Reynolds đóng vai Caine cũng vậy, là những ví dụ điển hình sử dụng dạng yếu của từ, luyến âm, và độ cao của giọng.

Cảnh 1: The City

Warm-up Drills

 

beach

replacement

boy

now

outsider

 

provoke

close

brass

tacks

 

 

Malai Let’s get down to brass tacks. What are we going to do about a replacement for Mohammed?

Anna: Not here in Suabar. You know how superstitious these people are

 

Malair: Anna! Anna, let’s not provoke each other with any more discussions. about Mohammed, the muscular beach boy. We’re so close now, let’s worry about a replacement. It’ll have to be-y-an outsider, someone who needs us as much as we need him.

Cảnh 2: City Outskirts

Warm-up Drills

 

Steal            beat              thief              shake             away

Back            watch            artist             smokey         growth

 

 

Caine: Now, don’t steal anything when anybody’s looking. Understand? Alright. Beat it. Little runt.

Runt: Smokey, smokey.

Caine: No, it’ll stunt your growth, Now in order to make any moneyy-in your, uh, your buziness, in order to be-y-a good thief, you’ve got to be-y-an, artist. Now uh, I’ show you how to take a watch off a man when he’s got it on. Give it back! Come on, give it back! Now what I want you to do is I want you to help me get a car, a boat, anything, just to get away from here. Just to get away.

Runt: You go away?

Caine: Well, come back.

Runt: You come back’?

Caine: Sure I come back. We’re partners.

Runt: Partners? Shake!

Caine: Shake. All right.

Xem thêm: https://hochay.com/master-spoken-english-luyen-phat-am-tieng-anh-my-dia-so-9-hoc-hay-687.html

Spread the love

About Huyền Trang

Check Also

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Lái xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi lái xe – Tiếng anh giao tiếp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *