Home / Giáo dục / Ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 12

Ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 12

Crowd in motion Free Photo

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 7 Unit 12 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

Mindmap Unit 12 lớp 7 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 7 qua sơ đồ tư duy thông minh

 

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 7 Unit 12 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 10

  • 11 – 20

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 12 có phiên âm – Vocabulary Unit 12 7th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 12 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 12 lớp 7 phần Getting Started nhé!

diverse /dai’vəs/ (adj) đa dạng

overcrowded /,ouvə’kraudid/ (adj) quá đông đúc

slum /slʌm/ (n) khu ổ chuột

crime /kraim/ (n) tội phạm

major /’meiʤər/ (adj) chính, chủ yếu, lớn

affect /ə’fekt/ (v) tác động, ảnh hưởng

spacious /’speiʃəs/ (adj) rộng rãi

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 12 lớp 7 phần A Closer Look 1 nhé!

poverty /’pɔvəti/ (n) sự nghèo đói

malnutrition /,mælnju’triʃən/ (n) bệnh suy dinh dưỡng

space /speis/ (n) không gian

A Closer Look 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 12 lớp 7 phần A Closer Look 2 nhé!

density /’densiti/ (n) mật độ dân số

criminal /’kriminəl/ (n) kẻ tội phạm

Communication

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 12 lớp 7 phần Communication nhé!

hunger /’hʌɳgər/ (n) Sự đói khát

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 12 lớp 7 phần Skills 1 nhé!

megacity /’megəsiti/ (n) thành phố lớn

block /blɑk/ (v) gây ùn tắc

explosion /iks’plouƷ ən/ (n) sự bùng nổ

Skills 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 12 lớp 7 phần Skills 2 nhé!

slumdog /slʌmdɔg/ (n) Kẻ sống ở khu ổ chuột

cheat /tʃit/ (v) lừa đảo

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit12lop7 #tienganhlop7unit12 #tuvungtienganhlop7unit12

Spread the love

About Huyền Trang

Check Also

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Lái xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi lái xe – Tiếng anh giao tiếp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *