Home / Giáo dục / Ôn Tiếng anh cho người đi làm – Giao tiếp đời thường (P2) – Học Hay

Ôn Tiếng anh cho người đi làm – Giao tiếp đời thường (P2) – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng khi giao tiếp đời thường – Tiếng anh giao tiếp

Common phrases to respond to great news:

 • That’s great!

Điều đó thật tuyệt

 • How wonderful!

Tuyệt quá

 • Awesome!

Tuyệt vời

 

Common phrases to respond to bad news:

 • Oh no…

Ôi không…

 • That’s terrible.

Điều đó thật tệ

 • Poor you. (Use this to respond to bad situations that are not too serious)

Tôi nghiệp bạn quá

 • I’m so sorry to hear that.

Tôi rất buồn khi nghe điều đó

 

Common phrases to invite someone somewhere:

 • Are you free… [Saturday night?]

Bạn rảnh vào … không?

 • Are you doing anything… [Saturday night?]

Bạn có làm gì vào …

 • . (informal) Do you wanna… [see a movie?]

Bạn có muốn …

 • (formal)Would you like to… [join me for dinner?]

Bạn có muốn …

 

Common phrases for food:

 • I’m starving! (= I’m very hungry)

Tôi đang rất đói

 • Let’s grab a bite to eat.

Hãy đi ra ngoài ăn gì đó đi

 • How about eating out tonight? (eat out = eat at a restaurant)

Ra ngoài ăn vào tối nay thì sao?

 • I’ll have… (use this phrase for ordering in a restaurant)

Tôi có …

 

Common phrases for price:

 • It cost a fortune.

Nó đắt quá

 • It cost an arm and a leg.

Nó rất đắt đỏ

 • That’s a rip-off. (= overpriced; far more expensive than it should be)

Giá đắt cắt cổ

 • That’s a bit pricey.

Giá có hơi đắt

 • That’s quite reasonable. (= it’s a good price)

Giá đó khá hợp lí

 • That’s a good deal. (= a good value for the amount of money)

Nó là một món hời

 • It was a real bargain.

Nó thực sự là một món hời

 • It was dirt cheap. (= extremely inexpensive)

Nó rất là rẻ

 

Common phrases for weather:

 • It’s a little chilly.

Trời có chút lạnh

 • It’s freezing. (= extremely cold)

Trời đang đóng băng

 • Make sure to bundle up. (bundle up = put on warm clothes for protection against the cold)

Hãy chắc chắn giữ đủ ấm

 

Common phrases for hot weather:

 • It’s absolutely boiling! (boiling = extremely hot)

Ngoài trời như đang sôi vậy

 • it scorching hot outside

Bên ngoài nóng như thiêu đốt vậy

 

Common phrases for being tired:

 • I’m exhausted.

Tôi kiệt sức rồi

 • I’m dead tired.

Tôi mệt chết đi được

 • I’m beat

Tôi gục ngã

 • I can hardly keep my eyes open

Tôi không thể mở mắt luôn

 • I’m gonna hit the sack. (hit the sack = go to bed)

Tôi sẽ đi ngủ đây

 

Common English sentences spoken in the party or feast:

 • Come in please

Vào đây, vào đây.

 • Please have something cold.

Vui lòng cho thứ gì đó lạnh lanh

 • Come for a walk please.

Đi dạo chút đi

 • I’ll be glad to do so.

Tôi rất vui để làm điều đó

 • Let’s go by bus.

Hãy đi bằng xe buýt

 • Will you come over here?

Bạn sẽ ghé qua đây chứ?

 • Will you like to come with us to cinema?

Bạn sẽ đi cùng tôi đến rạp chiếu phim chứ?

 • Will you spend the whole day with us?

Bạn sẽ ở cùng chúng tôi cả ngày chứ

 • Will you join me in the dance?

Bạn cùng tôi nhảy điệu này chứ?

 • No, I don’t dance.

Không, không, tôi không biết nhảy.

 • Would you like to play cards?

Bạn có muốn chơi bài không?

 • No, I don’t know to play them.

Không, tôi không biết chơi

 • Here is an invitation card for you.

Đây là thiệp mời cho bạn

 • Thanks for your invitation to dinner.

Cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến tiệc tối

 • Thank you for remembering me.

Cảm ơn vì còn nhớ tôi

 • Could you join us in a taxi tour?

Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi đi tham quan bằng taxi không?

 

How to request someone?

 • Please wait.

Xin chờ một chút

 • Please come back.

Vui lòng quay lại

 • Let it be.

Cứ để tự nhiên đi/kệ đi

 • Please come here.

Lại đây đi

 • Please reply.

Vui lòng phản hồi

 • Let me work

Để tôi làm việc

 • Please wake him up.

Gọi anh ấy dậy đi

 • All are requested to reach in time.

Mọi yêu cầu sẽ được hoàn thành đúng giờ

 • Hope to hear from you.

Mong sẽ nghe tin từ bạn

 • You don’t forget to write me, will you?

Bạn đừng quên viết thư cho tôi nhé.

 • Will you do me a favour?

Bạn giúp tôi một ân huệ được không

 • Let them relax.

Để họ nghỉ ngơi

 • Will you please open the door?

Bạn có thể mở giúp cái cửa không?

 • Please give me a pencil and paper.

Đưa giùm tôi cái bút chì và tờ giấy với

 • Could I ask you to move a little?

Bạn có thể di chuyển một tí được không?

 • Can you see me day after tomorrow?

Bạn có thể gặp tôi ngày mốt không?

 • Please do come day after tomorrow.

Hãy đến vào ngày mốt

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=CIHM0ogKEICAgICW5dKPjAE

https://hochay.com/tong-hop-tieng-anh-giao-tiep-tieng-anh-cho-nguoi-di-lam-so-cap-hoc-hay-609.html
#HocHay #Tienganhgiaotiep #tienganhdilam #tienganhtheochude #tienganhvanphong #tienganh #tienganhgiaotiepthongdung #tienganhgiaotiepchonguoimoibatdau

Spread the love

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Lái xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi lái xe – Tiếng anh giao tiếp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *