Home / Giáo dục (page 4)

Giáo dục

Trước khi thi IELTS Listening

Để có một kết quả mĩ mãn, các bạn nhất định phải chuẩn bị cho mình một nền tảng vững chắc. Điều này vừa giúp bạn có bản lĩnh trong phòng thi vừa đủ kiến thức để đảm đương được tất cả khó khăn ở bài thi IELTS Listening. Củng …

Xem Blog

Luyện nghe IELTS Listening 5.0-6.5

Phương pháp nghe IELTS Listening: B1: Lựa chọn tài liệu phù hợp trình độ 5.0-6.5 B2: Nghe lần 1 để hiểu tổng quan bài nghe B3: Nghe lần 2 vừa nghe vừa xem script của đoạn audio đó. Sau đó tra nghĩa của từ chưa hiểu B4: Nghe lại 3 …

Xem Blog

Hướng dẫn làm bài Từ vựng IELTS – Unit 14: Urbanisation

Big city life 2.1    Complete the text with suitable adjectives from the box. More than one adjective may be possible. adequate   basic    booming   catastrophic   decent        enormous   pressing   staggering   Megacities The world’s population is 1 ……….., no more so than in its cities. Today, there are 21 megacities, each containing more than 10 million inhabitants, three-quarters of them …

Xem Blog

Sách Từ vựng IELTS – Unit 13: The modern world – Globalisation

Sách Từ vựng IELTS – Unit 13: The modern world – Học Hay Globalisation 1.1  Answer these questions. 1     How many of the following brand names do you know? Nike   Sony   Coca Cola   Levi’s   Versace   Gucci   Adidas 2    Can you name the countries these companies are from? 3   Can you name a product or brand from your country that is …

Xem Blog

Những điều cần biết về IELTS Speaking Part 1

Những điều cần biết về IELTS Speaking Part 1: Trong phần 1 của IELTS Speaking, bạn phải trả lời những câu hỏi cá nhân liên quan đến cuộc sống, thói quen, sở thích hay các mối quan tâm của mình. Chủ đề cho phần 1 rất đa dạng nhưng chỉ …

Xem Blog