Home / Giáo dục / Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 1: Giọng (Accents 1)

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 1: Giọng (Accents 1)

Understanding Different English-Language Accents - cpjobs.com

  1.  

Mặc dù biết cách phát âm tiếng Anh, nhưng rõ ràng là không phải tất cả mọi người đều phát âm tiếng Anh theo cùng một cách giống nhau. Ngay cả giữa các quốc gia dùng tiếng Anh như là ngôn ngữ chính, thì vẫn có sự khác biệt. Và chúng ta có thể phân biệt giữa cách phát âm của Tiếng Anh của người Anh, tiếng Anh của người Mỹ, Úc, Nam Phi….

  1.  

Sẽ có sự khác biệt trong cách phát âm nguyên âm và phụ âm, cách mà từ được nhấn mạnh và ngữ điệu. Hãy lắng nghe và để ý sự khác biệt trong cách phát âm giữa tiếng anh Anh và tiếng anh Mỹ trong những câu sau. Bạn sẽ nghe tiếng anh nước Anh trước

That’s better

Ở Mỹ, âm /t/ thường được phát âm như âm /d/ khi nó đứng giữa 2 nguyên âm

I’m picking up the car next Tuesday.

– car = /kɑ:/ ở Anh và /kɑ:r/ ở Mỹ. Ở Anh, âm /r/ chỉ được phát âm khi nó đứng trước một nguyên âm. Trong khi ở Mỹ, âm /r/ vẫn được phát âm khi nó đứng trước 1 phụ âm hay ở cuối từ.

 

– Tuesday = /’tju:-/ ở Anh và /’tu:-/ ở Mỹ. Âm /tj/, /nj/, /dj/… không được dùng ở Mỹ.

What’s your address?

Cùng 1 từ nhưng ở Anh và Mỹ sẽ có cách đánh dấu trọng âm khác nhau. Vd: a’dress (Br) và ‘adress (US)

I went out because I was hot and wanted some fresh air.

Một số người Mỹ (cũng như Úc hay New Zealand) sẽ lên tông giọng ở 1 số câu khẳng định/phát biểu. Trong khi người Anh sẽ hạ tông giọng xuống

 

C.

Ngoài giọng Anh và giọng Mỹ, còn có nhiều kiểu giọng nói tiếng Anh khác. Hãy nghe và để ý đến sự khác biệt trong cách phát âm giữa những câu sau. Người nói ‘BBC English’ sẽ nói trước, sau đó là người nói từ Birmingham.

See you tonight.

Nguyên âm thứ 2 trong từ ‘tonight’ được phát âm là /ai/ theo giọng BBC English nhưng lại là / ɔi/ (giống từ boy) theo Birmingham.

Are those your brother’s?

– Nguyên âm trong từ ‘those’ được phát âm là /əʊ/ theo giọng BBC English nhưng lại là /aʊ/ (giống từ now) theo Birmingham.

 

– Nguyên âm đầu tiên trong từ ‘brother’s’ được phát âm là /ʌ/ theo giọng BBC English nhưng lại là /ʊ/ (giống từ would) theo Birmingham.

She was smoking.

Âm cuối cùng trong từ có –ing được phát âm là / ŋ/ theo giọng BBC English nhưng lại là / ŋg/ theo Birmingham, từ -g được phát âm.

Xem thêm: https://hochay.com/phat-am-tieng-anh/phat-am-tieng-anh-nang-cao-unit-1-giong-accents-1-hoc-hay-613.html

Spread the love

About Huyền Trang

Check Also

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Lái xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi lái xe – Tiếng anh giao tiếp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *