Home / Giáo dục / Video Từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 7: Traffic – Học Hay

Video Từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 7: Traffic – Học Hay

Highway traffic at sunset Free Photo

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 7 Unit 7 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

Mindmap Unit 7 lớp 7 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 7 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 7 Unit 7 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 10

  • 11 – 20

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 7 có phiên âm – Vocabulary Unit 7 7th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 7 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 7 lớp 7 phần Getting Started nhé!

traffic jam /’træfɪk dʒæm/ (n) sự kẹt xe

cycle /saɪkl/ (v) đạp xe

plane /pleɪn/ (n) máy bay

boat /bəʊt/ (n) con thuyền

ship /ʃɪp/ (n) tàu thủy

train /treɪn/ (n) tàu hỏa

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 7 lớp 7 phần A Closer Look 1 nhé!

road sign /rəʊd saɪn/ biển báo giao thông

park /pɑk/ (v) đỗ xe

seatbelt /’sit’belt/ (n) dây an toàn

pavement /’peɪvmənt/ (n) vỉa hè (cho người đi bộ)

railway station /’reɪlwei ,steɪ∫n/ (n) nhà ga xe lửa

traffic rule /’træfIk rul/ (n) luật giao thông

safety /’seɪftɪ/ (n) sự an toàn

A Closer Look 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 7 lớp 7 phần A Closer Look 2 nhé!

tricycle /trɑɪsɪkəl/ (n) xe đạp ba bánh

vehicle /’viɪkəl/ (n) xe cộ, phương tiện giao thông

Communication

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 7 lớp 7 phần Communication nhé!

roof /ruf/ (n) nóc xe, mái nhà

illegal /ɪ’ligl/ (adj) bất hợp pháp

reverse /rɪˈvɜːs/ (n) quay đầu xe

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 7 lớp 7 phần Skills 1 nhé!

safely /’seɪflɪ/ (adv) an toàn

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit7lop7 #tienganhlop7unit7 #tuvungtienganhlop7unit7

Spread the love

About Huyền Trang

Check Also

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Lái xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi lái xe – Tiếng anh giao tiếp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *